Aktivity, které nabízíme našim klientům:

 • bowling -  1x měsíčně v poliklinice v Sokolově
 • cvičení v tělocvičně - probíhá každé úterý, a to na 6. Základní školu v Sokolově
 • Sociálně terapeutickou dílnu Sokolov - někteří naši klienti dojíždí pravidelně každý všední den do Sokolova do sociálně terapeutické dílny
 • Hipoterapii - každé pondělí v Karlových Varech
 • Přednášky v Městké knihovně Sokolov - 1x měsíčně
 • Kurzy na Statku Bernard
 • Divadlo v MDK Sokolov - 1x měsíčně
 • Spolupracujeme s Domem dětí Sokolov a se Střední školou živnostenskou Sokolov

Klienti dále pravidelně navštěvují s podporou pracovníků:

 • bazén v Sokolově nebo ve Františkových Lázních 
 • knihovnu
 • kino
 • koncerty
 • solnou jeskyni
 • a běžně dostupné veřejné služby jako např. kadeřnictví, pedikúru, cukrárny, restaurace, obchody..

Naše zařízení dále nabízí tyto aktivity:

1) Canisterapii 

2) Snoezelen

jedná se o multismyslovou místností, která se soustředí na senzorické schopnosti a relaxaci u klientů.Pojem snoezelen je chápán jako záměrně vytvořené prostředí, ve kterém panuje atmosféra bezpečí a důvěry. Nejdůležitější je ve snoezelenu vytvořit prostředí, které by nabízelo co nejširší spektrum smyslových podnětů (zrakové, čichové, hmatové, chuťové,...). Smyslové zážitky mají být hluboce prožité, proto se musí kombinovat tak, aby nebyly spíše na škodu a nebylo jich na klienta příliš mnoho.Tato místnost byla stvořena přesně pro naše klienty, kteří mají středně těžké, těžké a hluboké mentální postižení. Rozhodli jsme se, že jim nabídneme mnohem víc a ukážeme jim i "jiný" svět, ve kterém je mnoho různých podnětů.

K čemu snoezelen využíváme: k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální a neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikovách projevů, socializace, k pozornosti, přináší nové zážitky a zkušenosti...

Vybavení našeho snoezelenu nabízí využití relaxační hudby, kterou můžeme také pustit přímo do vodní postele. Tóny a vibrace pak rozproudí vodu v posteli, na které klient leží a ta ho masíruje, stimuluje a umožňuje mu více vnímat hudbu. Světelných stimulů máme hned několik (světelný vodní válec, světelná vlákna, projektor, disco kouli a světelný koberec,...). Čichové smysly můžeme stimulovat vonnými lampičkami a svíčkami. Vůni si klient vybere sám, nebo jí vybere pracovník dle situace a libosti klienta. Na hmatové smysly používáme několik pomůcek, které se můžou zdát obyčejné, ale fungují výborně (potraviny, jemné rukavice, šátky, pírka, korálky,...).Ve Sneozelenu pracují pouze pracovníci, kteří prošli akreditovaným vzděláváním.

3) Dílnička - klienti mohou využívat dílničku v našem zařízení, ve které vyrábí za podpory pedagoga volného času různé výrobky.

4) Vzdělávání od Střední školy Euroinstitut 

KONTAKT

Slavíčkova 1701

356 05 Sokolov

E-mail: dozp@sokolik-po.cz

Tel.: 354 224 130

ID datové schránky: ingpvpv

Facebook:www.facebook.com/sokolik.cz

 

Zivý kraj

 

 

 


© 2014 SOKOLÍK SOKOLOV| © 1WS- tvorba www stránek