Práva klientů

Naše zařízení se snaží jednat vždy ve prospěch klienta. Dodržování a ochrana práv klientů je hlavním principem námi poskytováných sociálních služeb. Máme stanovena vnitřní pravidla a mechanismy nápravy, které účinně zamezují porušování práv klientů a střetům zájmů.

Při poskytování sociálních služeb dbáme na dodržování zejména těchto oblastí lidských práv:

  • ochranu osobní svobody a důstojnosti
  • ochranu soukromí
  • ochranu osobních údajů
  • právo na vzdělávání a svobodnou volbu povolání
  • ochranu před jakýmikoli formami zneužívání, nucenými pracemi a driskriminací

Lidská práva našich klientů jsou zakotvena především v těchto právních předpisech:

Striktně požadujeme dodržování " Etického kodexu pracovníka Domova "SOKOLÍK" u každého zaměstnance.

KONTAKT

Slavíčkova 1701

356 05 Sokolov

E-mail: dozp@sokolik-po.cz

Tel.: 354 224 130

ID datové schránky: ingpvpv

Facebook:www.facebook.com/sokolik.cz

 

Zivý kraj

 

 

 


© 2014 SOKOLÍK SOKOLOV| © 1WS- tvorba www stránek