Podmínky pro návštěvy klientů v Domově:

Návštěvy klientů jsou v našem Domově umožněny za těchto podmínek

 

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, p. o.

Vítáme Vás na stránkách našeho Domova. Na nich najdete veškeré informace o naší organizaci.

Posláním našeho zařízení je poskytování celoroční pobytové sociální služby lidem se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, s těžkou a úplnou závislostí na pomoci druhé osoby, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., v platném znění.

Našim klientům poskytujeme:

 • stravu a ubytování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní  hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí a při uplatňování práv
 • dostupnost lékařské péče
 • umožňujeme klientům zapojit se do pracovních činností, kulturních a sportovních akcí
Výše uvedené činnosti poskytujeme v rozsahu potřeb uvedených v Regionální Kartě sociálních služeb Karlovarského kraje.

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením (mentálním a kombinovaným) ve věku od 18 let, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a soběstačnost. 

Komu nemůžeme pomoci?

 • osobám trpícím psychotickým onemocněním 
 • osobám, jejichž zdravotním stav vyžaduje trvalou lékařskou péči
 • osobám s lehkým mentálním postižením (zejména osobám, pro které je vhodnější služba např. chráněného bydlení)

Kapacita našeho zařízení je 35 kllientů, z toho 1 lůžko na zajištění bezodkladné péče (pobyt na maximálně 3 měsíce). V současné době je kapacita naplněna.

 

CÍLE Domova "SOKOLÍK":

Manažerský cíl:

 • Zvyšování kvalifikace pracovníků v přímé péči s důrazem na specializace dle potřeb klientů (například Snoezelen, bazální stimulace a dotyková terapie, zvládání agrese u klientů, komunikace s neverbálně komunikujím klientem). Termín: do konce roku 2017
 • Jednat o zrušení ústavní výchovy se zřizovatelem - v zařízení nejsou vhodné podmínky k poskytování péče dětem. Termín: do konce roku 2017.
 • Spolupráce se Euroinstituem při vzdělávání našich klientů. Termín: do konce roku 2017
Další cíle:

 • Sociální začleňování klientů do společnosti prostřednictvím častějšího využívání běžných veřejných služeb (kavárny, obchody, kadeřnictví, MHD, kino, divadlo...). Termín: do konce roku 2017
 • Zvyšování samostatnosti a soběstačnosti u klientů v sebeobsluze a v činnostech péče o domácnost. Termín: do konce roku 2017
 • Nastavit další způsoby alternativní komunikace s neverbálně komunikujícími klienty a s klienty s vysokou mírou podory. Do konce roku 2017.
 • Vzdělávání vytypovaných klientů ve spolupráci s Euroinstituem. Termín: do konce roku 2017 
 • Zjišťování spokojenosti klientů s poskytovanými službami, prostřednictvím vyhodnocování individuálních plánů. Termín - prozatím za rok 2016 a 2017.
Naším zřizovatelem je Karlovarský kraj. Jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

 

Fotogalerie

O našem zařízení
KONTAKT

Slavíčkova 1701

356 05 Sokolov

E-mail: dozp@sokolik-po.cz

Tel.: 354 224 130

ID datové schránky: ingpvpv

Facebook:www.facebook.com/sokolik.cz

 

Zivý kraj

 

 

 


© 2014 SOKOLÍK SOKOLOV| © 1WS- tvorba www stránek